Roosendaalse Comedie - Een wankel evenwicht
14 t/m 17 juni 2018
Zeer bijzondere toneelvoorstelling
Een steekspel met voorden over liefde, vriendschap en relaties. In het door Edward Albee geschreven toneelstuk EEN WANKEL EVENWICHT komt alles aan bod!

Burgerhoutsestraat 23
4701 EK Roosendaal
vvvroosendaal.nl/content/roosendaalse-comedie