Grafisch Museum in Den Groenen Zonck
42 zondagen per jaar geopend van 13.00 - 17.00 uur, voor meer informatie raadpleeg de website.
Voor groepen kunt u een afspraak maken.

Het museum is gevestigd in het huis 'in den groenen zonck', anno 1775, en in de voormalige koetshuizen. Hier treft u een 150 tot 200 jaar oude complete, nog functionerende boekdrukkerij, volledig op menskracht. Naast het drukken, lettergieten en letterzetten, de kinderdrukhoeken, de geschiedenis van het leren lezen op school, is er ook het zeefdrukatelier annex de expositie-ruimte te bezichtigen van de eigenaar van het museum, de neerlandicus-graficus Harrie Schalken.

Roosendaalsestraat 43
4724 AB Wouw
Tel: 0165-302290
www.grafischmuseumindengroenenzonck.nl
info@grafischmuseumindengroenenzonck.nl