VVV Evenementenbureau Roosendaal

Roosendaal is een charmante en ondernemende gemeente en is met zo’n 77.500 inwoners de tweede stad van West-Brabant. We kennen Roosendaal als winkelstad, als uitgaansstad en als stad waar van alles te doen is en te beleven valt. De Roosendaalse evenementen spelen daarbij een belangrijke rol.

Jaarlijks worden vele evenementen georganiseerd, die allen op hun eigen wijze van belang zijn voor Roosendaal. Allereerst zorgen ze voor sfeer en gezelligheid in de gemeente, maar ze dragen ook bij aan de leefbaarheid en ze versterken de sociale cohesie. Roosendaal mag dus trots zijn op zo´n rijk programma van aansprekende evenementen. Dat is ook de kracht van Roosendaal.

Er is veel waardering voor de vele initiatieven en talenten die de gemeente verrijken. Echter, het brede evenementenaanbod vraagt ook om regie waarbij een centrale aansturing onontbeerlijk is. Organisatoren, maar ook burgers, bedrijven en andere instellingen kunnen met vragen over evenementen, subsidie- en/of sponsormogelijkheden en vereiste meldingen of vergunningen bij één loket terecht, namelijk VVV Evenementenbureau Roosendaal.

VVV Evenementenbureau Roosendaal
VVV Evenementenbureau Roosendaal is het centrale loket voor evenementenorganisatoren en treedt coördinerend, initierend, faciliterend en stimulerend op. Organisatoren melden zich bij het evenementenloket, waarna verdere coördinatie en afstemming plaatsvindt. VVV Evenementenbureau Roosendaal functioneert in opdracht van de gemeente Roosendaal als intermediair tussen evenementenorganisatoren aan de ene kant en gemeente Roosendaal, vergunningverleners en andere relevante partijen aan de andere kant.

VVV Evenementenbureau Roosendaal biedt daarnaast samen met haar zakelijke partners, evenementenorganisaties en Gemeente Roosendaal een aantrekkelijk evenementenprogramma. VVV Evenementenbureau Roosendaal adviseert de gemeente tevens voor verdere professionalisering en positionering van evenementen in Roosendaal.

De rol van evenementenbureau sluit naadloos aan bij de huidige taak die VVV vervult vanuit hét marketingbureau voor Roosendaal. Evenementen vormen immers een essentieel onderdeel van de marketing van de stad. VVV beschikt vanuit haar promotiefunctie voor evenementen over een breed netwerk en werkt verbindend.

De taken van het VVV Evenementenbureau Roosendaal zijn onder meer:
• Centraal Meldpunt Evenementen;
• Coördinatie en regie van evenementen op o.a. locatie en datum (afstemming en spreiding);
• Sturing geven aan meer doelgerichte en/of thematische programmering;
• Samenwerking tussen organisaties bevorderen;
• Administratieve lasten rondom vergunningverlening verminderen;
• Effectief beheer en gebruik van een breed toepasbare evenementendatabase;
• Collectieve evenementenpromotie;
• Doorontwikkeling digitaal evenementenloket;
• Uitbreiding VVV Evenementenfonds;
• Ontwikkeling facilitair bedrijf.
 

Evenementenkalender
Een centrale kalender zorgt voor sturing, afstemming en spreiding van evenementen en biedt bovendien inzicht. Betrokkenheid van organisatoren door agendagegevens aan te melden, vergroot het inzicht in het aanbod en komt bovendien de promotie ten goede.
De VVV stimuleert het gebruik van de online kalender door organisatoren te benaderen en zorgt middels de kalender voor betere afstemming en spreiding van evenementen.
In het belang van de coöordinatie- en promotietaak verzoeken wij u ons te voorzien van de gegevens over activiteiten in 2014, 2015 en 2016. Graag ontvangen wij tevens digitale promotiefoto's vrij voor publicatie. 
Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep evenementen samengesteld. In de klankbordgroep zitten diverse evenementenorganisatoren en een afgevaardigde van Horeca Nederland, afdeling Roosendaal . Door samen te werken en kennis te delen, kan synergie ontstaan. Daarnaast zal de klankbordgroep jaarlijks een advies aan het evenementenbureau en gemeente Roosendaal geven voor verdere professionalisering en positionering van evenementen in Roosendaal.