BELEEF 'T IN ROOSENDAAL!

De VVV in Roosendaal beschikt over een ruim aanbod aan wandel- en fietsroutes voor stad en regio. Roosendaal en omliggende dorpen omvatten méér dan bosgebied alleen. 

                                                                       Nieuw fietspad: Turfroute

Route van de Turf geopend

Op donderdag 31 augustus is de Route van de Turf gedoopt. Een 25 km lange fiets- en wandelroute die vanaf Smitsvest in Bergen op Zoom (knooppunt 79) naar Landgoed Visdonk in Roosendaal loopt. Deze fiets- en wandelroute maakt deel uit van het provinciaal investeringsprogramma ‘Landschappen van Allure’ dat mooie karakteristieke gebieden wil behouden en versterken maar ook met elkaar wil verbinden. Onderdeel van de route zijn Natuurpoort Visdonk, Recreatieve poort Wouwse Plantage en Natuurpoort Stayokay. Deze plekken zijn onderdeel van de route. De poorten geven toegang tot de gebieden. Er is daar parkeergelegenheid, horeca en informatie over routes beschikbaar.

Over de Route van de Turf

De historie van West-Brabant is verbonden met de Turfwinning. Historie die zichtbaar moet blijven. Het pad langs de Zoom speelt een belangrijke rol in de turfgeschiedenis. De Route van de Turf verbindt de turfhavens van Bergen op Zoom en Roosendaal via de historische loop van de turfvaarten. Soms zijn die turfvaarten nog goed waarneembaar, zoals bij De Zoom en de Elderse Turfvaart. Soms zijn ze nagenoeg verdwenen, zoals de Nispense turfvaart. Op enkele plaatsen is het tracé van de vaart omgevormd tot weg, zoals de bij De Zandschel en de Oude Turfvaartsestraat.

Route & markering

In Roosendaal start de route bij Natuurpoort Visdonk (nabij Lodge Visdonk, knooppunt 96) en is aangegeven met paaltjes en markering.In Bergen op Zoom (start Smitsvest/Garnizoenspad, nabij knooppunt 79 van het knooppuntennetwerk) is de route herkenbaar aan het gele fietspad.

 

Over bestaande paden

Route van de Turf volgt veelal bestaande fietspaden en landbouwwegen. Op een aantal plekken waren slechts zanddreven aanwezig. Daar zijn fietspaden toegevoegd om de route compleet te maken. De materialisatie en kleurstelling werd in overleg met Natuurmonumenten bepaald op beton in een zandgele kleur, omwille van de natuurlijke omgeving. De paden zijn midden op de zandbaan gelegd, omdat de breedte van de dreven geen aparte zandbaan en fietspad mogelijk maakte.

Turfvaart-aquaduct

Een bijzonder object is het turfvaart-aquaduct bij Nispen. De Nispense turfvaart is over het dal van de Molenbeek worden geleid. De wal is gereconstrueerd en het aquaduct is hersteld door een eigentijds kunstwerk over de beek te bouwen. De inspiratie voor het ontwerp is gevonden in de kleuren en gelaagdheid van de veenbodem bij een historische turfontginning. De afgravingen leidden tot een turfwand met een licht terugvallende steile hellingshoek, waarin de laagsgewijze ontwikkeling van het veen tot verschillende aardkleuren heeft geleid. Die steile wand en aardkleuren zijn toegepast in het kunstwerk. Omdat het aquaduct vandaag de dag als brug moet fungeren, is er geen centrale waterbak gebouwd maar vormen de waterbakken de leuning van de brug.

Brabantse Wal: Landschap van Allure

Bij Landschappen van Allure is het uitgangspunt het robuuster maken van het landschappen het creëren van goede verbindingen tussen de landschappen en de steden. Mooie en karakteristieke landschappen houden Brabant aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. Dankzij investeringen, participatie en innovatie kunnen de landschappen zoals de Zoom worden ontwikkeld en behouden.

 

 
Fiets- en wandelroutes

Ook kunt u zelf fietsroutes en knooppunten bekijken en downloaden alsmede monumenten, cafés, restaurants etc.